Cũ người mới ta | ciaovn.com | dalatrose.com | Register | Contact us

Đăng ký thành viên DALATROSE.COM

 • Dalatrose.com là diễn đàn phi lợi nhuận, phi chính trị, phi tôn giáo.
 • Thành viên phải đăng kí nick trước khi đăng bài.,mỗi thành viên chỉ được phép xử dụng một username(nick name) duy nhất ,khi phát hiện thành viên dùng hai user name (nick name), user name  thứ hai sẽ bị khóa ngay lập tức và user name chính sẽ bị khóa cảnh cáo ba ngày ,nếu tiếp tục vi phạm sẽ tùy theo mức độ xử lý ,những trường hợp ngoại lệ phải được sự đồng ý của ban quản trị.

Quy định về username/ảnh avatar và chữ ký.

 1. Tên user name (nick name)
  • Không dùng tên các danh nhân.
  • Không dùng tên các vị lãnh tụ, các vị lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, theo tên trùm khủng bố, phát xít, .vv..),
  • Không được sử dụng user name có ý nghĩa họăc hình thức liên quan đến user name của thành viên BQT hoặc liên quan đến đại diện BQT dalatrose,Admin ,hoặc có ý đả kích user name của thành viên khác 
  • Không được đăng kí username với toàn các kí tự là số
  • Không được phép cho mượn user name (nick name ),
  • Không dùng nick name là tên cơ quan tổ chức quốc gia ,các tổ chức mang tính đại diện khác
 2. Ảnh avatar (ảnh đại diện)thành viên :
  • Không dùng ảnh đại diện có tính chất đồi truỵ, khêu gợi, trái thuần phong mỹ tục, ảnh phản cảm, bạo lực,ảnh bôi nhọ .ảnh có ý nghĩa công kích cá nhân ,thành viên ,tổ chức ,Nhà nước  ...
  • Ngoài ra thành viên không được dùng quốc huy, ảnh các vị lãnh tụ của Việt Nam, các vị lãnh đạo của Đảng và Nhà nước và các quan chức của Chính phủ.
 3. Chữ ký, title phải ngắn gọn súc tích ,không phô trương,nếu muốn giới thiệu nhiều hơn về mình thì điền vào profile(hồ sơ) cá nhân

Khi đăng ký, bắt buộc phải để dùng email thật để liên lạc giữa website và thành viên thông suốt .

 

»»Tôi đồng ý đăng ký